Sterkteberekeningen voor drukapparatuur

De richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU is de opvolger van de PED 97/23/EG en de “Regels voor toestellen onder druk”. Deze richtlijn is van toepassing op drukapparatuur waarvan de maximale toelaatbare druk meer dan 0.5 bar bedraagt. De fabrikant van deze apparatuur dient deze te ontwerpen, te vervaardigen en te inspecteren overeenkomstig de eisen gesteld in normeringen zoals bijvoorbeeld de EN13445 en ASME VIII Div. 1 en 2.

Stressengineering van procesreactor, drukvat of ‘shell and tube’ warmtewisselaar?
Voor een nieuw ontwerp maakt Titan Projects graag een sterkteberekening volgens de meest recente wet- en regelgeving. Op basis van onze kennis en ervaring zoeken wij naar de optimale verhouding tussen maximale levensduur, kosten en constructievorm. Dergelijke berekeningen worden ook aangeboden voor bestaande apparatuur.

Als een productieproces verandert, bijvoorbeeld in temperatuur of druk, dan heeft dit in de meeste gevallen direct gevolg voor de procesapparatuur. Onze Stress Engineer maakt een controleberekening om te kijken of de huidige apparatuur nog steeds voldoet bij de nieuwe omstandigheden. Het productieproces wordt vervolgens veilig voortgezet, met of zonder aanpassingen.

Niet alleen een verandering in het productieproces maakt berekeningen noodzakelijk, maar ook het moment dat uw apparatuur het einde van haar theoretische levensduur nadert. Het is in voorkomende gevallen mogelijk, door middel van onderzoek en aanvullende berekeningen, om de levensduur van drukapparatuur te verlengen. Bovendien is het mogelijk om op basis van gedegen berekeningen te bepalen of een renovatie van drukhoudende apparatuur economisch rendabel is en wat de verwachting is ten aanzien van de levensduur.

Berekening volgens EN13445, ASME VIII div 1-2, AD-2000, RTOD, PD5500 en/ of TEMA?

Titan Projects beschikt over allerlei mogelijkheden om berekeningen uit te voeren voor drukapparatuur. Deze berekeningen kunnen worden gemaakt volgens diverse normen. In de tabel hieronder zijn de mogelijkheden voor normen en software weergegeven:

Naast het gebruik van de meest moderne software zorgt onze ruime praktijkervaring, onze excellente inhoudelijke kennis en onze beheersing van de diverse ontwerpcodes ervoor dat u en uw collega’s veilig kunnen werken.