Sustainable technology
Environmental technology

Onze technologie ten dienste van omgeving en milieu

Het is niet van de laatste dag dat wij als burgers en bedrijven bewust worden dat we zuinig en met respect moeten omspringen met wat we nemen van onze aarde en ook hoe wij het weer terug geven. Als Titan Projects vinden wij het enorm belangrijk dat wij hier een bijdrage aan kunnen leveren door onze technologieën ter beschikking te stellen en tezamen met onze klanten projecten te ontwikkelen om het milieueffect van deze bedrijven te minimaliseren. Onze technologieën zijn erop gericht om kostbare grondstoffen terug te winnen voor het proces en te streven naar ZERO Emissie. Technologieën die wij kunnen aanbieden en met succes hebben toegepast zijn:

Gas reiniging
Olie en Gaswinning
Zero liquid discharge

Gas reiniging

In veel processen zijn er diverse emissiepunten aanwezig en één daarvan is gasvormige emissie. In veel gevallen bestaat deze emissie uit een ongevaarlijk gas of damp met vervuilende componenten in de vorm van vaste deeltjes, vloeistoffen of vervuilende gassen. Voor het reinigen van gas emissies hebben wij een scala aan oplossingen waarmee wij in veel gevallen een zeer goede oplossingen kunnen bieden, zoals:

 • Hoog rendement cyclonen
 • Multi-stage cyclonen
 • Cyclonic scrubber
 • Spray scrubbers
 • Contact scrubbers
 • Absorbers
 • Demisting cyclonen

Voor elke emissie is een oplossing en in veel gevallen kan het zijn dat alleen met een combinatie van technologieën het juiste effect bereikt kan worden. Uiteraard is het hier mogelijk om in het proces waarde volle grondstoffen of warmte terug te winnen.

Olie en Gaswinning

Bij het winnen van olie en gas is er vaak sprake van een mengsel van olie, gas water, vervuiling en vaste stoffen zoals zand. Met onze “state of the art” scheidingstechnologieën kunnen wij met het maximaal haalbare rendement, kostbare hydrocarbons separeren en het water praktisch schoon afleveren. Technologieën die wij hiervoor kunnen bieden zijn:

 • Productie separatoren
 • Hydrocyclonen
 • Zand cyclonen
 • Coalescers
 • Electro coalescers
 • Polishing vaten

Al onze procesoplossingen worden in samenwerking met In2sep ontwikkeld en in-house ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor kan het maximaal haalbare worden gegarandeerd.

Zero liquid discharge

Bijna alle processen hebben te maken met afvalstromen met vervuild water. Water is meer en meer een schaars product aan het worden en bedrijven zijn er steeds meer op gefocust hier zorgvuldig mee om te springen en het water te behouden voor het proces. Wanneer waterstromen op een manier vervuild zijn dat een normale aerobe of anaerobe zuivering niet werkt dan kunnen wij met onze indamp technologieën en kristallisatie technologie systemen bouwen die al het water kunnen terugwinnen voor het proces of voor veilige teruggave aan het oppervlaktewater. Naast het produceren van schoon water zijn wij met onze geavanceerde systemen ook in staat om waardevolle zouten terug te winnen voor hergebruik of verkoop. Op deze manier kunnen bedrijven niet alleen besparen op kosten voor de afvoer van een vervuilde stroom, maar ook geld besparen aan waardevolle grondstoffen. Technologieën die wij in onze ZLD-systemen kunnen aanbieden zijn:

 • Falling Film concentrator
 • Forced circulation indampers en Crystalizers
 • Thermo Recompressie Technologie (TVR)
 • Mechanical Vapor Recompressie (MVR)
 • Decanters
 • Centrifugaal scheiding
 • Puls filtratie

Op deze manier zijn wij er bijvoorbeeld succesvol in geslaagd om natriumsulfaat terug te winnen uit een productieproces voor nikkel hydroxide. Daarnaast hebben wij toepassingen voor het terugwinnen van alle mogelijke zouten en sulfaten of combinaties daarvan. Onze ZLD-systemen worden altijd ontworpen op een maximaal rendement met een lage OPEX. Uiteraard proberen we hier zoveel mogelijk restwarmte te gebruiken.

Menu