Sustainable technology
Environmental technology

Onze technologie ten dienste van omgeving en milieu

Het is niet van de laatste dag dat wij als burgers en bedrijven bewust worden dat we zuinig en met respect moeten omspringen met wat we nemen van onze aarde en ook hoe wij het weer terug geven. Als Titan Projects vinden wij het enorm belangrijk dat wij hier een bijdrage aan kunnen leveren door onze technologieën ter beschikking te stellen en tezamen met onze klanten projecten te ontwikkelen om het milieueffect van deze bedrijven te minimaliseren. Onze technologieën zijn erop gericht om kostbare grondstoffen terug te winnen voor het proces en te streven naar ZERO Emissie. Technologieën die wij kunnen aanbieden en met succes hebben toegepast zijn:

In veel processen komen diverse emissiepunten voor. Een voorbeeld daarvan is gasvormige emissie. Meestal gaat het hierbij om een emissie uit een ongevaarlijke gas of damp met vervuilende componenten in de vorm van vaste deeltjes, vloeistoffen of vervuilende gassen. Voor het reinigen van gas-emissies hebben wij een breed scala aan oplossingen, zoals bijvoorbeeld:

• Hoog rendement cyclonen
• Multistage cyclonen
• Cyclonic scrubbers
• Spray scrubbers
• Contact scrubbers
• Absorbers
• Demisting cylonen

Voor elke emissie is er een goede oplossing en in veel gevallen wordt het juiste effect bereikt uitsluitend met een combinatie van technologieën. In een dergelijk proces is het uiteraard mogelijk waardevolle grondstoffen of warmte terug te winnen.

Bij het winnen van olie en gas is er vaak sprake van mengsels van olie, gas, water, vervuiling en vaste stoffen, zoals bijvoorbeeld zand. Met onze state-of-the-art scheidingstechnologiën kunnen wij kostbare hydrocarbons separeren met het maximaal haalbare rendement en het water praktisch schoon afleveren. De technologieën die wij kunnen bieden zijn:

• Productie separatoren
• Hydroclonen
• Zand cyclonen
• Coalescers
• Electro coalescers
• Polishing vaten

Al onze procesoplossingen worden ontwikkeld met In2sep en worden inhouse geproduceerd. Wij garanderen het beste resultaat.

Bijna elk proces heeft te maken met afvalstromen met vervuild water. Water wordt meer en meer een schaars product. Bedrijven focussen vaker en intensiever op het zorgvuldig omgaan met water en manieren om het te behouden voor het proces. Als waterstromen vervuild zijn en aerobe of anaerobe zuivering niet werkt dan bieden wij, met onze indamp-technologieën en kristallisatie technologie, systemen die al het water kunnen terugwinnen voor het proces of voor veilige teruggave aan het oppervlaktewater. Behalve schoon water zijn wij, met onze geavanceerde systemen ook in staat om waardevolle zouten terug te winnen voor hergebruik of verkoop.
Dit betekent dat bedrijven niet alleen kunnen besparen op de afvoer van een vervuilde stroom, maar ook geld kunnen besparen of zelfs kunnen verdienen aan waardevolle grondstoffen. Technologieën die wij in onze ZLD-systemen kunnen aanbieden zijn :

• Failing Film Concentrator
• Forced circulation indampers en crystallizers
• Thermo Recompressie Technologie (TVR)
• Mechanical Vapor Recompressie (MVR)
• Decanters
• Centrifugaal scheiding
• Puls filtratie

Met onze technologieën zijn wij er bijvoorbeeld in geslaagd om natriumsulfaat terug te winnen uit een proces voor nikkel hydroxide. Wij hebben toepassingen voor het terugwinnen van alle mogelijke zouten en sulfaten of combinaties daarvan. Onze ZLD-systemen worden altijd ontworpen voor een maximaal rendement met een lage OPEX. Dat we zoveel mogelijk restwarmte gebruiken is vanzelfsprekend